18. 4. 2024 | 04:03

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2009

Ve dnech 8. a 9. září 2009 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně při příležitosti 90. výročí jejího založení pořádán první ročník mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2009 (International Conference of Lifelong Education).

Cílem konference bylo zhodnocení současných trendů celoživotního vzdělávání a transfer zkušeností pracovníků, kteří se touto problematikou zabývají. Proto byla v průběhu konference ICOLLE 2009 věnována pozornost tématům dalšího odborného vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků i seniorů.

Na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2009 se přihlásilo 76 účastníků, přítomno vlastnímu jednání jich bylo 67. Záštitu nad průběhem jejího jednání převzali ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Miroslava Kopicová a rektor Mendelovy univerzity v Brně Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Významnými hosty konference Mgr. Jakub Stárek, ředitel Odboru dalšího vzdělávání MŠMT ČR a PhDr. Marie Klusoňová, vedoucí Pedagogicko organizačního oddělení Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna.

Na plenárním zasedání přednesli stěžejní příspěvky vybraní pozvaní odborníci pedagogické teorie a praxe: Prof. Ing. Milan Slavík, CSc., ředitel IVP ČZU v Praze, Doc. PhDr. Josef Malach, děkan PdF OU v Ostravě, Prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc., proděkan FRRMS Mendelovy univerzity v Brně a Mgr. Lubomír Pelech z Národního institutu pro další vzdělávání a Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., prezident Asociace univerzit třetího věku ČR.

V plénu konference ICOLLE 2009 referovalo celkem 18 účastníků. Jejich vystoupení byla rozdělena do šesti tematických bloků, zaměřených především do oblastí rozvoje profesních kompetencí učitelů středních škol, nových rolí středních škol v současné společnosti, pedagogického vzdělávání akademických pracovníků a výsledků projektové aktivity se zaměřením na celoživotní vzdělávání.

Účastníci workshopu 1 – Vzdělávání dospělých – se zejména věnovali problematice pedagogické přípravy učitelů odborných předmětů středních škol, zkvalitňování akademických sborů vysokých škol a proměn středních škol v centra celoživotního vzdělávání.

Předmětem jednání workshopu 2 – Vzdělávání seniorů – byla specifická oblast celoživotního vzdělávání, určená seniorské části populace. Kromě společných rysů, ale i odlišností U3V na jednotlivých univerzitách byla pozornost účastníků workshopu věnována především problematice strukturalizace seniorského vzdělávání.

Z obsahu jednání plenárního zasedání i obou workshopů vyplynuly následující závěry: