26. 7. 2016 | 06:26

Main page

Number of registered participants: 95

Days to begin: 49

Up-to-date information

Nad konferencí přebralo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a rektor Mendelovy unvierzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Mediální partner konference