27. 2. 2017 | 12:06

Main page

Number of registered participants: 112

Days to begin: 0

Up-to-date information

Nad konferencí přebralo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Mediální partner konference