20. 3. 2018 | 22:10

List of participants

Application provides list of conference participants.
No.NameIDOrganizationSessionsLast update
1.Adamčák Štefan, doc. PaedDr. , PhD. 344Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica531. 7. 2017 11:01:17
2.Šeďová Klára, doc. Mgr. , Ph.D. 327Masarykova univerzita12. 7. 2017 08:14:46
3.Šerák Michal, PhDr. , Ph.D. 312Univerzita Karlova v Praze42. 7. 2017 22:32:32
4.Šimáně Michal, Mgr. et Mgr., Ph.D.285Mendelova univerzita v Brně53. 7. 2017 08:28:53
5.Škrabal Milan, PaedDr.310České vysoké učení technické v Praze230. 6. 2017 16:59:47
6.Špoková Andrea, Mgr.348Masarykova univerzita24. 9. 2017 17:24:39
7.Čech Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.304Mendelova univerzita v Brně229. 6. 2017 08:43:20
8.Čuřín Michal, Mgr.296Univerzita Hradec Králové520. 6. 2017 12:24:15
9.Řehulka Evžen, prof. PhDr. , CSc. 346Masarykova univerzita22. 8. 2017 08:22:51
10.Bača Jozef, Ing., PhD.333súkr. vysokoškolský učiteľ217. 7. 2017 10:00:57
11.Bačová Darina, PaedDr. 321Metodicko-pedagogické centrum Bratislava210. 7. 2017 22:35:12
12.Bamwesigye Dastan, B. A (Hons), Ing.303Mendelova univerzita v Brně528. 6. 2017 12:00:28
13.Barták Jan, prof. PhDr. , DrSc. 325Univerzita Jana Amose Komenského Praha12. 7. 2017 20:19:50
14.Báča Milan, PaedDr. Bc., MBA282Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy111. 6. 2017 23:30:37
15.Bří­za Kamil, RNDr.270Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady121. 4. 2017 13:24:49
16.Bendová Alena, Mgr. , Ph.D. 301Mendelova univerzita v Brně126. 6. 2017 07:56:30
17.Benková Mária, Mgr. , Ph.D. 320Technická univerzita Košice37. 7. 2017 17:18:48
18.Brandstätter Martin, Bc., DiS.294Mendelova univerzita v Brně319. 6. 2017 14:28:51
19.Brouček Josef, Ing. 323Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace111. 7. 2017 08:51:58
20.Brzáková Lucie, Ing.332ProEduca z.s.114. 7. 2017 13:32:46
21.Cupal Martin, Ing. Ing. , Ph.D. 284Mendelova univerzita v Brně12. 6. 2017 09:37:16
22.Dočkal Miroslav, RNDr. 322Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč111. 7. 2017 06:23:11
23.Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D. , MBA309Filozofická fakulta Ostravské univerzity230. 6. 2017 16:27:36
24.Duda Ondřej, Mgr. 298Univerzita Palackého v Olomouci21. 6. 2017 14:21:46
25.Dundelová Jana, PhDr. , Ph.D. 281Mendelova univerzita v Brně22. 6. 2017 11:40:11
26.Gogolová Darina, PhDr. , PhD. 324Metodicko-pedagogické centrum Bratislava11. 7. 2017 09:50:11
27.Haláková Zuzana, doc. RNDr., PhD.307Univerzita Komenského v Bratislave229. 6. 2017 13:52:27
28.Harvánková Klára, Mgr. Mgr. 314Masarykova univerzita v Brně2, 33. 7. 2017 09:09:46
29.Hábl Jan , doc. PhDr. , Ph.D. 340Univerzita Hradec Králové224. 7. 2017 14:27:25
30.Holý Luboš, PhDr. Mgr. 279Střední průmyslová škola chemická, brno, Vranovská 65126. 5. 2017 11:00:22
31.Holeček Václav, PhDr. , Ph.D. 306Západočeská univerzita v Plzni329. 6. 2017 12:10:21
32.Hrehová Daniela, PhDr. , PhD. 345Technická univerzita Košice221. 8. 2017 15:45:24
33.Janík Tomáš, doc. PhDr. Mgr. , Ph.D. 326Masarykova univerzita12. 7. 2017 08:12:36
34.Janderková Dita, Mgr., Ph.D.268Mendelova univerzita v Brně12. 6. 2017 09:31:40
35.Jůvová Alena, PaedDr., Ph.D.297Univerzita Palackého v Olomouci331. 7. 2017 22:21:46
36.Kachlík Petr, doc. MUDr., Ph.D.275Masarykova univerzita v Brně14. 5. 2017 12:22:15
37.Kamanová Lenka266Mendelova univerzita v Brně1, 421. 4. 2017 12:01:52
38.Karlišová Jitka, Mgr.330Masarykova univerzita14. 7. 2017 09:12:49
39.Košinárová Tatiana, Mgr.335Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania117. 7. 2017 13:41:43
40.Košinárová Tatiana, Mgr.335Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania117. 7. 2017 13:41:43
41.Kosíková Věra, PaedDr. PhDr. , Ph.D. 305Západočeská univerzita v Plzni329. 6. 2017 12:07:58
42.Kozárová Nina, PaedDr. 290Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre115. 6. 2017 12:58:04
43.Krajčíková Lenka, Mgr. 283Mendelova univerzita v Brně112. 6. 2017 08:54:06
44.Krutská Dagmar, Ing.269Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední­ odborná škola, Praha 2, Resslova 8121. 4. 2017 10:05:47
45.Kvitkovičová Lucia, Mgr. 318Mendelova univerzita v Brně36. 7. 2017 14:36:56
46.Lindr Jaroslav, RNDr. Mgr. Ing., PhD.302Vysoké učení technické v Brně223. 6. 2017 12:51:03
47.Linhartová Dana, doc. PhDr. , CSc. 287Mendelova univerzita v Brně12. 6. 2017 10:58:26
48.Majorošová Milena, Ing. , PhD. 329Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy14. 7. 2017 10:17:20
49.Marková Jana, RNDr.271Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace121. 4. 2017 18:38:27
50.Mazáčová Pavlína, Mgr., Ph.D.276Masarykova univerzita v Brně18. 5. 2017 19:09:59
51.Nagy Tibor, PaedDr., Ph.D.316Univerzita Komenského v Bratislave4. 7. 2017 11:46:09
52.Nagyová Soňa, RNDr. , PhD. 315Univerzita Komenského v Bratislave4. 7. 2017 08:02:47
53.Nemec Miroslav, doc. PaedDr. , PhD. 343Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica131. 7. 2017 11:00:05
54.Nesiba Jiří, PhDr., PhD.300Mendelova univerzita v Brně220. 6. 2017 16:23:50
55.Nováková Irena Petra, PhDr.317Masarykův ústav vyšších studií44. 7. 2017 12:41:45
56.Novotná Jiřina, PhDr. 331Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků414. 7. 2017 10:07:17
57.Opletalová Alena, Ing. , Ph.D. 338Univerzita Palackého v Olomouci318. 7. 2017 11:14:12
58.Pavlů Jiří, PhDr. Mgr., Ph.D.339Vysoká škola manažerská ve Varšavě - Fakulta Jana Amose Komenského Karviná319. 7. 2017 00:39:56
59.Pecina Pavel, Mgr. , Ph.D. 295Mendelova univerzita v Brně120. 6. 2017 10:09:27
60.Petrová Gabriela, prof. PhDr. , CSc. 289Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre115. 6. 2017 13:08:03
61.Pevná Kateřina, Mgr. 347Mendelova univerzita v Brně422. 8. 2017 08:27:04
62.Polgáryová Eva, Mgr., PhD.334Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania118. 7. 2017 08:27:27
63.Polgáryová Eva, Mgr., PhD.334Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania118. 7. 2017 08:27:27
64.Procházka Miroslav, PhDr. , PhD. 277Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích12. 5. 2017 21:04:18
65.Schusterová Iveta, Mgr. , PhD. 337Trnavská univerzita v Trnave18. 7. 2017 08:32:27
66.Semrád Jiří, doc. PhDr. , CSc. 311České vysoké učení technické v Praze230. 6. 2017 16:56:06
67.Sládkayová Michaela, Mgr. 274Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica15. 6. 2017 21:54:34
68.Smolík Josef, PhDr. Mgr., Ph.D. , MBA299Mendelova univerzita v Brně220. 6. 2017 16:15:43
69.Svoboda Petr, Ing., Ph.D., ING.PAED.IGIP201České vysoké učení technické v Praze2, 3, 424. 4. 2017 11:26:58
70.Trojan Václav, PhDr., Ph.D.267Univerzita Karlova v Praze211. 7. 2017 08:11:13
71.Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.280Mendelova univerzita v Brně230. 5. 2017 20:01:48
72.Vařejková Zuzana , Mgr. Mgr. 308Masarykova univerzita v Brně2, 330. 6. 2017 10:21:06
73.Varadyová Tatiana, Ing., PhD.319Technická univerzita Košice17. 7. 2017 18:12:29
74.Václavík Marek, PhDr., Ph.D.328Pedagogický fakulta Ostravské univerzity212. 7. 2017 11:08:49
75.Vítečková Miluše, PhDr. , PhD. 278Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích23. 5. 2017 22:11:30
76.Vrubel Martin, Mgr., Ph.D.336Masarykova univerzita217. 7. 2017 19:59:52
77.Vysloužilová Blanka, Ing. , MBA 341Adamantis Group s.r.o.324. 7. 2017 18:01:25
78.Zach Martin, Ing. , Ph.D. 286Mendelova univerzita v Brně12. 6. 2017 10:20:18
79.Zachová Markéta, PhDr. , Ph.D. 342Západočeská univerzita v Plzni5. 8. 2017 19:33:00
80.Zahatňanská Mária, PaedDr. , PhD. 291Prešovská univerzita v Prešove15. 6. 2017 21:55:16