25. 9. 2020 | 09:10

Organizace

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D., e-mail: simane@mendelu.cz, tel.: +420 545 135 225

Předseda vědeckého výboru:

Informace doposud nejsou k dispozici.

Předseda organizačního výboru:

Informace doposud nejsou k dispozici.

Jednací jazyky:

Místo konání konference:

Kongresové centrum MENDELU, Křtiny