20. 3. 2018 | 22:01

Plénum

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Masarykova univerzita
Problémy pedagogických profesí po přechodu

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Masarykova univerzita
Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování.

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Univerzita Karlova
Reflexe aktuálních proměn kontextu a zaměření edukace seniorů v České republice

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Škola a vzdělávání jako zrcadlo světa? K reflexi proměn priorit vzdělání a výchovy v realitě současné společnosti

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Masarykova univerzita
Škola a zdraví