" . cz_en('Registrace uživatele do systému','User registration') . "\n"; $zjisti=q("SELECT date_format(od,'%Y') 1rok,date_format(od,'%c') 1mesic,date_format(od,'%e') 1den,date_format(do,'%Y') 2rok,date_format(do,'%c') 2mesic,date_format(do,'%e') 2den FROM s_terminy WHERE id_term=2"); $drok=sel(mysql_result($zjisti,0,'1rok')); $dmesic=sel(mysql_result($zjisti,0,'1mesic')); $dden=sel(mysql_result($zjisti,0,'1den')); $od=MkTime(0,0,0,$dmesic,$dden,$drok); $erok=sel(mysql_result($zjisti,0,'2rok')); $emesic=sel(mysql_result($zjisti,0,'2mesic')); $eden=sel(mysql_result($zjisti,0,'2den')); $do=MkTime(0,0,0,$emesic,$eden,$erok); $dnes=MkTime(0,0,0,Date("m"),Date("d"),Date("Y")); $dnu1=round(($dnes-$od)/86400); $dnu2=round(($do-$dnes)/86400); if ($dnu1<0 || $dnu2<0) warning(cz_en('Registrační formulář není momentálně dostupný.','Registration form is not available at this time.')); else { if (!IsSet($_POST['souhlas']) && !IsSet($_POST['krok1']) && !IsSet($_POST['krok2'])) { echo "\t\t\t

" . cz_en('Seznámení s pokyny','Instructions') . "

\n"; popis(cz_en('Registrace na konferenci představuje proces, který má několik fází. Postupujte, prosím, podle níže uvedených pokynů.','Conference registration is a several-stage process. Please, proceed according to the instructions below.')); echo "\t\t\t

" . cz_en('Posloupnost jednotlivých operací:','Sequence of operations:') . "

\n"; echo "\t\t\t
    \n"; echo "\t\t\t\t
  1. " . cz_en('Registrace do systému','User registration') . "\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t
  2. \n"; echo "\t\t\t\t
  3. " . cz_en('Přihlášení do osobní administrativy','Log in personal administration') . "\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t
  4. \n"; echo "\t\t\t\t
  5. " . cz_en('Obecné rady a řešení problémů','FAQ') . "\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t
  6. \n"; echo "\t\t\t
\n"; popis(cz_en('Pokud jste se seznámili s pokyny, pokračujte stisknutím tlačítka.','If you have read the instructions, continue by clicking the button.')); form_start('pokyny','registrace.php','post',0); odeslani(cz_en('Pokračovat krokem 1...','Continue with step 1...'),''); input_hidden('souhlas',1); form_end(); } if (IsSet($_POST['souhlas'])) { echo "\t\t\t

" . cz_en('Krok 1: registrační formulář','Step 1: registration form') . "

\n"; form_start('krok1','registrace.php','post',2); popis(cz_en('Vyplňte položky formuláře.','Fill in the form.')); echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t
" . cz_en('Tituly před jménem:','Titles:') . "" . nabidka('titulp1'); $vysledek=q("SELECT id_titulu, titul FROM tituly WHERE umisteni=0 ORDER BY titul"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo nabidka_moznost('',0,0); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_titulu'); $xtitul=MySQL_Result($vysledek,$i,'titul'); echo nabidka_moznost($xtitul,$xid,0); } echo nabidka_end(). " " . nabidka('titulp2'); $vysledek=q("SELECT id_titulu, titul FROM tituly WHERE umisteni=0 ORDER BY titul"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo nabidka_moznost('',0,0); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_titulu'); $xtitul=MySQL_Result($vysledek,$i,'titul'); echo nabidka_moznost($xtitul,$xid,0); } echo nabidka_end(). " " . nabidka('titulp3'); $vysledek=q("SELECT id_titulu, titul FROM tituly WHERE umisteni=0 ORDER BY titul"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo nabidka_moznost('',0,0); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_titulu'); $xtitul=MySQL_Result($vysledek,$i,'titul'); echo nabidka_moznost($xtitul,$xid,0); } echo nabidka_end(). "
" . cz_en('Křestní jméno:','Name:') . "" . input_text('jmeno',50,200,'') . "
" . cz_en('Příjmení:','Surname:') . "" . input_text('prijmeni',50,200,'') . "
" . cz_en('Tituly za jménem:','Titles:') . "" . nabidka('titulz1'); $vysledek=q("SELECT id_titulu, titul FROM tituly WHERE umisteni=1 ORDER BY titul"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo nabidka_moznost('',0,0); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_titulu'); $xtitul=MySQL_Result($vysledek,$i,'titul'); echo nabidka_moznost($xtitul,$xid,0); } echo nabidka_end(). " " . nabidka('titulz2'); $vysledek=q("SELECT id_titulu, titul FROM tituly WHERE umisteni=1 ORDER BY titul"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo nabidka_moznost('',0,0); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_titulu'); $xtitul=MySQL_Result($vysledek,$i,'titul'); echo nabidka_moznost($xtitul,$xid,0); } echo nabidka_end(). "
Organizace:" . nabidka('pracoviste'); $vysledek=q("SELECT id_prac,skola FROM pracoviste ORDER BY skola ASC"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo zaskrtnuto(0,'pracoviste','--- vyberte ---'); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_prac'); $xskola=MySQL_Result($vysledek,$i,'skola'); echo zaskrtnuto($xid,'pracoviste',$xskola); } echo nabidka_end(). "
" . a('vloz_organizaci.php',cz_en('Vložit organizaci, pokud není v nabídce','Add other organization if not listed')) . "
E-mail:" . input_text('email',50,100,'@') . "
" . cz_en('Heslo:','Password:') . "" . input_password('heslo',50,100,'') . "
" . cz_en('Heslo znovu (pro kontrolu):','Password again:') . "" . input_password('heslo2',50,100,'') . "
\n"; input_hidden('vlozit',1); odeslani(cz_en('Pokračovat krokem 2...','Continue with step 2...'),''); input_hidden('krok1',1); form_end(); } if (IsSet($_POST['krok1'])) { if ($_POST['jmeno']=="" || $_POST['prijmeni']=="" || $_POST['pracoviste']==0 || ( $_POST['pracoviste']==0 && $_POST['newprac']=="" ) || $_POST['email']=="" || $_POST['email']=="@" || $_POST['heslo']=="" || $_POST['heslo2']=="" || $_POST['heslo']!=$_POST['heslo2']) { warning(cz_en('Nebyly vyplněny všechny položky formuláře!','All necessary items were not filled in.')); if ($_POST['heslo']!=$_POST['heslo2']) warning(cz_en('Chyba při zadání hesla!','Error in password!')); echo "\t\t\t

" . cz_en('Krok 1: registrační formulář','Step 1: registration form') . "

\n"; popis(cz_en('Vyplňte položky formuláře.','Fill in the form.')); form_start('krok1','registrace.php','post',2); echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t
" . cz_en('Tituly před jménem:','Titles in front:') . "" . nabidka('titulp1'); $vysledek=q("SELECT id_titulu, titul FROM tituly WHERE umisteni=0 ORDER BY titul"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo zaskrtnuto(0,$_POST['titulp1'],''); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_titulu'); $xtitul=MySQL_Result($vysledek,$i,'titul'); echo zaskrtnuto($xid,$_POST['titulp1'],$xtitul); } echo nabidka_end(). " " . nabidka('titulp2'); $vysledek=q("SELECT id_titulu, titul FROM tituly WHERE umisteni=0 ORDER BY titul"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo zaskrtnuto(0,$_POST['titulp2'],''); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_titulu'); $xtitul=MySQL_Result($vysledek,$i,'titul'); echo zaskrtnuto($xid,$_POST['titulp2'],$xtitul); } echo nabidka_end(). " " . nabidka('titulp3'); $vysledek=q("SELECT id_titulu, titul FROM tituly WHERE umisteni=0 ORDER BY titul"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo zaskrtnuto(0,$_POST['titulp3'],''); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_titulu'); $xtitul=MySQL_Result($vysledek,$i,'titul'); echo zaskrtnuto($xid,$_POST['titulp3'],$xtitul); } echo nabidka_end(). "
" . cz_en('Křestní jméno:','Given name:') . "" . input_text('jmeno',50,200,$_POST['jmeno']) . "
" . cz_en('Příjmení:','Surname:') . "" . input_text('prijmeni',50,200,$_POST['prijmeni']) . "
" . cz_en('Tituly za jménem:','Titles behind:') . "" . nabidka('titulz1'); $vysledek=q("SELECT id_titulu, titul FROM tituly WHERE umisteni=1 ORDER BY titul"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo zaskrtnuto(0,$_POST['titulz1'],''); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_titulu'); $xtitul=MySQL_Result($vysledek,$i,'titul'); echo zaskrtnuto($xid,$_POST['titulz1'],$xtitul); } echo nabidka_end(). " " . nabidka('titulz2'); $vysledek=q("SELECT id_titulu, titul FROM tituly WHERE umisteni=1 ORDER BY titul"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo zaskrtnuto(0,$_POST['titulz2'],''); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_titulu'); $xtitul=MySQL_Result($vysledek,$i,'titul'); echo zaskrtnuto($xid,$_POST['titulz2'],$xtitul); } echo nabidka_end(). "
" . cz_en('Organizace:','Organization:') . "" . nabidka('pracoviste'); $vysledek=q("SELECT id_prac,skola FROM pracoviste ORDER BY skola ASC"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo zaskrtnuto('0',$_POST['pracoviste'],'--- vyberte ---'); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=MySQL_Result($vysledek,$i,'id_prac'); $xskola=MySQL_Result($vysledek,$i,'skola'); echo zaskrtnuto($xid,$_POST['pracoviste'],$xskola); } echo nabidka_end(). "
" . a('vloz_organizaci.php',cz_en('Vložit organizaci, pokud není v nabídce','Add other organization if not listed')) . "
E-mail:" . input_text('email',50,100,$_POST['email']) . "
" . cz_en('Heslo:','Password:') . "" . input_password('heslo',50,100,'') . "
" . cz_en('Heslo znovu (pro kontrolu):','Password again:') . "" . input_password('heslo2',50,100,'') . "
\n"; input_hidden('vlozit',1); odeslani(cz_en('Pokračovat krokem 2...','Continue with step 2...'),''); input_hidden('krok1',1); form_end(); } else { echo "\t\t\t

" . cz_en('Krok 2: přihlášení do osobní administrativy','Step 1: log in to personal administration') . "

\n"; $xjmeno=sel($_POST['jmeno']); $xprijmeni=sel($_POST['prijmeni']); $xtitulpA=sel($_POST['titulp1']); $xtitulpB=sel($_POST['titulp2']); $xtitulpC=sel($_POST['titulp3']); $xtitulzA=sel($_POST['titulz1']); $xtitulzB=sel($_POST['titulz2']); if ($xtitulpA!="0") { $vysledek=q("SELECT titul FROM tituly WHERE id_titulu=$xtitulpA"); $titulpA=MySQL_Result($vysledek,0,'titul') . " "; } if ($xtitulpB!="0") { $vysledek=q("SELECT titul FROM tituly WHERE id_titulu=$xtitulpB"); $titulpB=MySQL_Result($vysledek,0,'titul') . " "; } if ($xtitulpC!="0") { $vysledek=q("SELECT titul FROM tituly WHERE id_titulu=$xtitulpC"); $titulpC=MySQL_Result($vysledek,0,'titul') . " "; } if ($xtitulzA!="0") { $vysledek=q("SELECT titul FROM tituly WHERE id_titulu=$xtitulzA"); $titulzA=MySQL_Result($vysledek,0,'titul') . " "; } if ($xtitulzB!="0") { $vysledek=q("SELECT titul FROM tituly WHERE id_titulu=$xtitulzB"); $titulzB=MySQL_Result($vysledek,0,'titul') . " "; } $xtitulypred=sel($titulpA.$titulpB.$titulpC); if ($titulzB!="" && $titulzA!="") $titulzB = ", $titulzB"; $xtitulyza=sel($titulzA.$titulzB); $xpracoviste=sel($_POST['pracoviste']); $xmail=sel($_POST['email']); $xaktivni=0; $xuprava=Date("d.m.Y H:i:s"); $heslo=$_POST['heslo']; $xheslo=sha1($heslo); $test=q("SELECT id_osoby FROM osoby WHERE jmeno='" . $xjmeno . "' AND prijmeni='" . $xprijmeni . "' AND mail='" . $xmail . "'"); $pocet=mysql_num_rows($test); if ($pocet!=0) { $cisuz=mysql_result($test,0,'id_osoby'); warning (cz_en('Pokoušíte se vložit uživatele, který je již zaregistrován pod číslem ','You are trying to register existing participant registered under the number ') . $cisuz . '!'); } else { if (!$test) error(cz_en('Při ukládání došlo k chybě. Opakujte akci znovu.','Error while saving data. Try again.')); $vysledek=q("INSERT INTO osoby (jmeno,prijmeni,titpred,titza,id_prac,mail,aktivni,heslo,uprava) VALUES ('" . $xjmeno . "','" . $xprijmeni . "','" . $xtitulypred . "','" . $xtitulyza . "','" . $xpracoviste ."','" . $xmail . "','" . $xaktivni . "','" . $xheslo . "',STR_TO_DATE('" . $xuprava . "','%d.%m.%Y %H:%i:%s'))"); if (!$vysledek) error(cz_en('Při ukládání došlo k chybě. Opakujte akci znovu.','Error while saving data. Try again.')); else { $cislo=MySQL_Insert_ID(); $zalozrole=q("INSERT INTO osoby_role (id_uziv) VALUES (" . $cislo .")"); if (!$zalozrole) error(cz_en('Při vytváření záznamu v tabulce rolí došlo k chybě.','Error while saving data.')); ok(cz_en('Registrace uživatele ' . $xjmeno . ' ' . $xprijmeni . ' pod číslem ' . $cislo . ' byla úspěšná. Přihlašovací údaje byly odeslány na Vámi zadaný e-mail.','Registration of user' . $xjmeno . ' ' . $xprijmeni . ' under the number ' . $cislo . ' was succesfull. Registration data was sent to your e-mail.')); $headers="From: icolle@mendelu.cz\n"; $headers.="MIME-Version: 1.0\n"; $headers.="Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"; $headers.="Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"; $headers.="Return-Path: xhaluza@mendelu.cz\n"; $message=cz_en("Vážený uživateli,\nVaše registrace na adrese http://icolle.mendelu.cz byla úspěšně dokončena.\nPro přihlášení do systému použijte své registrační číslo (" . $cislo . ") a zvolené heslo (" . $heslo . "). Osobní údaje můžete modifikovat po přihlášení do osobní administrativy systému.\n\n----------\nNa tuto zprávu, prosím, neodpovídejte, byla vytvořena automaticky konferenčním systémem","Dear user,\nYour registration at the address http://icolle.mendelu.cz was successfully finished.\nFor log in to the conference system, please, use registration number (" . $cislo . ") and selected password (" . $heslo . "). You can modify your personal data after logging in to the personal administration of the system.\n\n----------\nDo not respond to this mail, please. It was automatically generated by the conference system."); mail($_POST['email'], cz_en('Registracni udaje','Registration data'), $message, $headers) or Die (error(cz_en('E-mail s registračními údaji se nepodařilo odeslat.','Error while sending e-mail with registration data.'))); } } popis(cz_en('Kliknutím na tlačítko budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů a vstoupíte do své osobní administrativy.','Click the button to log in to personal administration.')); form_start('krok2','registrace.php','post',0); odeslani(cz_en('Přihlásit se do osobní administrativy...','Log in to personal administration...'),''); input_hidden('krok2',1); form_end(); } } if (IsSet($_POST['krok2'])) { Header("Location: $HOMED/auth/index.php"); } } footer(); ?>