20. 3. 2018 | 22:04

Zaměření konference

Cílem 9. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017 je zhodnotit aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praxe a diskutovat nad možnostmi jejího dalšího rozvoje.

Na konferenci bude věnována pozornost zejména otázkám vzdělávání žáků středních škol a studentů vysokých škol, rozvoji profesních kompetencí pedagogických a akademických pracovníků a trendům dalšího vzdělávání včetně vzdělávání seniorů.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti, zabývající se předmětnou problematikou.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Z vybraných příspěvků bude vydána monografie.

Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do recenzovaného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, zařazeným na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, do databází EBSCO a ERIH Plus. Časopis vydává vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně od roku 2011.