" . cz_en('Instrukce k podávání příspěvků','Paper preparation guidelines') . "\n"; echo "\t\t\t

Příspěvky na konferenci budou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Akceptovány budou příspěvky, které budou zpracovány dle instrukcí v připravené šabloně (viz Šablona příspěvku a Ukázka zpracovaného příspěvku) a budou mít strukturu vědeckého článku (standardně u empirických studií úvod, cíle, teoretická východiska, metodologie, výsledky, diskuze, závěr, použitá literatura). Příspěvky do sborníku budou přijímány do termínu 15. 7. 2018. Po tomto termínu je na konferenci možná ústní prezentace či prezentace formou posteru, bez publikování příspěvku ve sborníku.

\n"; // echo "\t\t\t

" . cz_en('Formát příspěvku:','Paper format:') . "

\n"; // echo "\t\t\t\n"; // echo "\t\t\t

" . cz_en('Pozn.: Všechny příspěvky budou oponovány.','Note: Papers will be reviewed.') . "

\n"; echo "\t\t\t\n"; footer(); ?>