" . cz_en('Osobní administrativa','Personal administration') . "\n"; $dotaz=q("SELECT jmeno,prijmeni,titpred,titza,osoby.adresa,telefon,mail,aktivni FROM osoby WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "'"); $dotaz2=q("SELECT fakulta,skola FROM osoby,pracoviste WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "' AND osoby.id_prac=pracoviste.id_prac"); $jmeno=sel(mysql_result($dotaz,0,'jmeno')); $prijmeni=sel(mysql_result($dotaz,0,'prijmeni')); $titpred=sel(mysql_result($dotaz,0,'titpred')); $titza=sel(mysql_result($dotaz,0,'titza')); $skola=sel(mysql_result($dotaz2,0,'skola')); $fakulta=sel(mysql_result($dotaz2,0,'fakulta')); $adresa=sel(mysql_result($dotaz,0,'adresa')); $telefon=sel(mysql_result($dotaz,0,'telefon')); $mail=sel(mysql_result($dotaz,0,'mail')); $aktivni=sel(mysql_result($dotaz,0,'aktivni')); if (super()) { $zjistisuper=q("SELECT jmeno,prijmeni FROM osoby WHERE id_osoby=" . $PHP_AUTH_USER); $jmenos=sel(mysql_result($zjistisuper,0,'jmeno')); $prijmenis=sel(mysql_result($zjistisuper,0,'prijmeni')); popis(cz_en('Přihlášený uživatel','Logged in') . ": " . $jmenos . " " . $prijmenis . ""); popis(cz_en('Pracujete pod identitou uživatele','You are logged as') . " " . $jmeno . " " . $prijmeni . "."); } else popis(cz_en('Přihlášený uživatel','Logged in') . ": " . $jmeno . " " . $prijmeni . ""); popis(cz_en('Pro odhlášení ze systému zavřete všechna okna prohlížeče.','Close all browser windows to log out.')); echo "\t\t\t
\n"; echo "\t\t\t

" . cz_en('Osobní údaje','Personal data') . "

\n"; popis(cz_en('Následující tabulka obsahuje evidované údaje o Vaší osobě v systému.','Following table includes the data about your person in the system.')); echo "\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t
" . cz_en('Osobní číslo','Personal number') . ":" . $UZIVATEL . "
" . cz_en('Příjmení, jméno, tituly','Surname, given name, titles') . ":" . cele_jmeno(2,$UZIVATEL,$titpred,$jmeno,$prijmeni,$titza) . "
" . cz_en('Organizace','Organization') . ":" . $skola . "
" . cz_en('Fakulta, ústav','Faculty, department') . ":" . $fakulta . "
" . cz_en('Kontaktní adresa','Contact address') . ":" . $adresa . "
" . cz_en('Telefon','Telephone') . ":" . $telefon . "
" . cz_en('E-mail','E-mail') . ":" . $mail . "
" . cz_en('Přihlášen na konferenci','Enrolled to conference') . ":" . ano_ne(1,$aktivni) . "
\n"; echo "\t\t\t\n"; echo "\t\t\t
\n"; echo "\t\t\t

" . cz_en('Přihláška na konferenci','Conference registration') . "

\n"; $zjisti=q("SELECT date_format(od,'%Y') 1rok,date_format(od,'%c') 1mesic,date_format(od,'%e') 1den,date_format(do,'%Y') 2rok,date_format(do,'%c') 2mesic,date_format(do,'%e') 2den FROM s_terminy WHERE id_term=3"); $drok=sel(mysql_result($zjisti,0,'1rok')); $dmesic=sel(mysql_result($zjisti,0,'1mesic')); $dden=sel(mysql_result($zjisti,0,'1den')); $od=MkTime(0,0,0,$dmesic,$dden,$drok); $erok=sel(mysql_result($zjisti,0,'2rok')); $emesic=sel(mysql_result($zjisti,0,'2mesic')); $eden=sel(mysql_result($zjisti,0,'2den')); $do=MkTime(0,0,0,$emesic,$eden,$erok); $dnes=MkTime(0,0,0,Date("m"),Date("d"),Date("Y")); $dnu1=round(($dnes-$od)/86400); $dnu2=round(($do-$dnes)/86400); $zjisti=q("SELECT date_format(od,'%Y') 1rok,date_format(od,'%c') 1mesic,date_format(od,'%e') 1den,date_format(do,'%Y') 2rok,date_format(do,'%c') 2mesic,date_format(do,'%e') 2den FROM s_terminy WHERE id_term=5"); $drok2=sel(mysql_result($zjisti,0,'1rok')); $dmesic2=sel(mysql_result($zjisti,0,'1mesic')); $dden2=sel(mysql_result($zjisti,0,'1den')); $od2=MkTime(0,0,0,$dmesic2,$dden2,$drok2); $erok2=sel(mysql_result($zjisti,0,'2rok')); $emesic2=sel(mysql_result($zjisti,0,'2mesic')); $eden2=sel(mysql_result($zjisti,0,'2den')); $do2=MkTime(0,0,0,$emesic2,$eden2,$erok2); $dnes2=MkTime(0,0,0,Date("m"),Date("d"),Date("Y")); $dnu12=round(($dnes2-$od2)/86400); $dnu22=round(($do2-$dnes2)/86400); $dotaz=q("SELECT aktivni FROM osoby WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "'"); $stav=mysql_result($dotaz,0,'aktivni'); if (((($dnu1<0 || $dnu2<0) && $stav==0) || (($dnu12<0 || $dnu22<0) && $stav==1)) && !(super() || maroli(1) || maroli(2))) warning(cz_en('V tuto chvíli není možné přihlášku zrušit.','You can not cancel registration at this time.')); else { popis(cz_en('Kliknutím na tlačítko změníte stav Vaší přihlášky na konferenci.','Clicking the button will change the status of your conference registration.')); form_start('stav','index.php','post',0); if ($stav) odeslani(cz_en('Odhlásit z konference a smazat veškeré údaje v přihlášce','Cancel registration and delete all registration data'),''); else { warning(cz_en('Nejste přihlášen na konferenci. Vaše případné požadavky nebudou uloženy.','You are not enrolled to the conference. Your requirements will not be saved.')); odeslani(cz_en('Založit přihlášku na konferenci','Create conference registration'),''); } input_hidden('stav',$aktivni); form_end(); } $zjisti=q("SELECT date_format(od,'%Y') 1rok,date_format(od,'%c') 1mesic,date_format(od,'%e') 1den,date_format(do,'%Y') 2rok,date_format(do,'%c') 2mesic,date_format(do,'%e') 2den FROM s_terminy WHERE id_term=4"); $drok2=sel(mysql_result($zjisti,0,'1rok')); $dmesic2=sel(mysql_result($zjisti,0,'1mesic')); $dden2=sel(mysql_result($zjisti,0,'1den')); $od2=MkTime(0,0,0,$dmesic2,$dden2,$drok2); $erok2=sel(mysql_result($zjisti,0,'2rok')); $emesic2=sel(mysql_result($zjisti,0,'2mesic')); $eden2=sel(mysql_result($zjisti,0,'2den')); $do2=MkTime(0,0,0,$emesic2,$eden2,$erok2); $dnes2=MkTime(0,0,0,Date("m"),Date("d"),Date("Y")); $dnu12=round(($dnes2-$od2)/86400); $dnu22=round(($do2-$dnes2)/86400); $dotaz=q("SELECT aktivni FROM osoby WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "'"); $stav=mysql_result($dotaz,0,'aktivni'); if (((($dnu1<0 || $dnu2<0) && $stav==0) || (($dnu12<0 || $dnu22<0) && $stav==1)) && !(super() || maroli(1) || maroli(2))) warning(cz_en('Přihlášku není možné v tuto chvíli modifikovat.','You can not modify registration at this time.')); else { if ($stav==1) { echo "\t\t\t

" . cz_en('Parametry přihlášky','Registration parametres') . "


\n"; popis(cz_en('Nastavte parametry přihlášky. V případě zvolení neúčasti nebude brán na požadavek ubytování zřetel!','Set registration parametres. In case of passive participation your requests of accommodation will not be accepted!')); if (IsSet($_POST['prihlaska'])) { $uprav1=q("UPDATE prihlasky SET ucast='" . $_POST['ucast'] . "',ubytovani='" . $_POST['ubytovani'] . "',pozadavky='" . ins($_POST['pozadavky']) . "',platba='" . ins($_POST['platba']) . "' WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "'"); if ($_POST['ucast']==0) $uprav2=q("UPDATE prihlasky SET ubytovani=0 WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "'"); if (!$uprav1) warning(cz_en('Při ukládání změn došlo k chybě.','Error while saving changes.')); } form_start('ucast','index.php','post',0); $zjistiuc=q("SELECT ucast,pozadavky,platba FROM prihlasky WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "'"); $pocty=mysql_num_rows($zjistiuc); $budeuc=sel(mysql_result($zjistiuc,0,'ucast')); $pozad=sel(mysql_result($zjistiuc,0,'pozadavky')); $platba=sel(mysql_result($zjistiuc,0,'platba')); if ($budeuc) { $ucast1=1; $ucast0=0; } else { $ucast1=0; $ucast0=1; } if ($platba) { $platba1=1; $platba0=0; } else { $platba1=0; $platba0=1; } echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; // echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t
" . cz_en('Osobní účast','Active participation') . ":" . input_radiobox(cz_en('ano','yes'),'ucast',$ucast1,1) . input_radiobox(cz_en('ne','no'),'ucast',$ucast0,0) . "
" . cz_en('Způsob úhrady','Way of payment') . ":" . input_radiobox(cz_en('individuálně','individually'),'platba',$platba1,1) . input_radiobox(cz_en('hromadně','group'),'platba',$platba0,0) . "
" . cz_en('Ubytování','Accommodation') . ":" . nabidka('ubytovani'); $zjistiub=q("SELECT id_ubyt,objektC,objektE,kapacita FROM ubytovani WHERE kapacita>0 ORDER BY objektC ASC"); $pocub=mysql_num_rows($zjistiub); echo zaskrtnuto(0,'ubytovani','--- ' . cz_en('individuálně','individually') . ' ---'); if ($pocub>0) { for ($x=0;$x<$pocub;$x++) { $idob=sel(mysql_result($zjistiub,$x,'id_ubyt')); $objektC=sel(mysql_result($zjistiub,$x,'objektC')); $objektE=sel(mysql_result($zjistiub,$x,'objektE')); $kapacita=sel(mysql_result($zjistiub,$x,'kapacita')); $zjistipocub=q("SELECT COUNT(*) poc FROM prihlasky WHERE ucast=1 AND ubytovani='" . $idob . "'"); $pocetub=sel(mysql_result($zjistipocub,0,'poc')); $volno=(($kapacita-$pocetub>=0) ? $kapacita-$pocetub : 0); $zjistiubos=q("SELECT ubytovani FROM prihlasky WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "'"); $ubos=sel(mysql_result($zjistiubos,0,'ubytovani')); echo zaskrtnuto($idob,$ubos,cz_en($objektC . " (volných míst: ",$objektE . " (remaining capacity: ") . $volno . ")"); } } echo nabidka_end() . "
" . cz_en('Ubytování je možné v těchto zařízeních: Hotel Slovan (www.hotelslovan.cz), Hotel Avanti (ubytovani-brno.hotelavanti.cz).','Accommodation is available here: Hotel Slovan (www.hotelslovan.cz), Hotel Avanti (ubytovani-brno.hotelavanti.cz)') . " (" . cz_en('mapa','map') . ")
" . cz_en('Při registraci v hotelu řekněte heslo Firma a konkurenční prostředí.','While registration at hotel reception, please say password Firm and Competitive Environment') . "
" . cz_en('Další požadavky','Other requirements') . ":" . input_textarea('pozadavky',50,4,$pozad) . "
\n"; input_hidden('prihlaska',1); odeslani(cz_en('Upravit přihlášku','Send registration'),''); form_end(); echo "\t\t\t

" . cz_en('Informace k platbě vložného','Fee payment instructions') . "

\n"; if ($platba) { echo "\t\t\t

" . cz_en('Platbu proveďte s využitím následujících údajů:','For payment use the following data:') . "

\n"; echo "\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; if (angl()) $termin=q("SELECT date_format(do,'%M %e, %Y') AS dead FROM s_terminy WHERE id_term=10"); else $termin=q("SELECT date_format(do,'%e. %c. %Y') AS dead FROM s_terminy WHERE id_term=10"); $deadline=mysql_result($termin,0,'dead'); if ($deadline=='0. 0. 0000'||Empty($deadline)) $deadline=cz_en('není zadán','not set yet'); echo "\t\t\t\t\n"; echo "\t\t\t
" . cz_en('Číslo účtu','Account number') . ":7200 310 267/0100
" . cz_en('Variabilní symbol','Variable symbol') . ":" . var_symbol($UZIVATEL) . "
" . cz_en('IBAN','IBAN') . ":CZ7001000000007200310267
" . cz_en('SWIFT','SWIFT') . ":KOMBCZPPXXX
" . cz_en('Termín','Deadline') . ":" . $deadline . "
\n"; } else echo "\t\t\t

" . cz_en('Po uzavření registrací bude Vaší organizaci zaslán požadavek na hromadnou platbu.','After closing the registration your organization will receive an invoice for group payment.') . "

\n"; echo "\t\t\t

" . cz_en('Výběr odborných sekcí','Working session selection') . "

\n"; if (IsSet($_GET['delete'])) { $vymaz1=q("DELETE FROM p_osoby_sekce WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "' AND id_sekce='" . $_GET['delete'] . "'"); $vymaz2=q("UPDATE prispevky SET sekce=NULL WHERE sekce='" . $_GET['delete'] . "' AND autor='" . $UZIVATEL . "'"); // !!!!!!!!!!!!!!! doplněn uživatel if (!($vymaz1 && $vymaz2)) warning(cz_en('Při ukládání změn došlo k chybě.','Error while saving changes.')); } if ($_POST['odeslanasekce']) { $otestovat=q("SELECT * FROM p_osoby_sekce WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "' and id_sekce='" . $_POST['sekce'] . "'"); $testpoctu=MySQL_Num_Rows($otestovat); if ($testpoctu==0 && $_POST['sekce']!=0) { $vlozit=q("INSERT INTO p_osoby_sekce (id_osoby,id_sekce) VALUES ('" . $UZIVATEL . "','" . $_POST['sekce'] . "')"); if (!$vlozit) warning(cz_en('Chyba při ukládání zvolené sekce.','Error while saving your session selection.')); } } echo "\t\t\t
\n"; $xinfo=q("SELECT p_osoby_sekce.id_osoby idos,cislo,nazevC,nazevE FROM p_osoby_sekce, sekce WHERE id_osoby='" . $UZIVATEL . "' AND p_osoby_sekce.id_sekce=cislo ORDER BY p_osoby_sekce.id_sekce ASC"); $pocet=MySQL_Num_Rows($xinfo); if ($pocet==0) warning(cz_en('Nemáte vybranou žádnou sekci.','You have not chose any working session.')); else { echo "\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $cradku=sel(MySQL_Result($xinfo,$i,'idos')); $cissek=sel(MySQL_Result($xinfo,$i,'cislo')); $nazsekCZ=sel(MySQL_Result($xinfo,$i,'nazevC')); $nazsekEN=sel(MySQL_Result($xinfo,$i,'nazevE')); echo "\t\t\t\t\n"; } echo "\t\t\t
" . cz_en('Číslo','Number') . "" . cz_en('Název','Session name') . "" . cz_en('Garant','Guarantee') . "" . cz_en('Zrušit','Cancel') . "
" . $cissek . "" . cz_en($nazsekCZ,$nazsekEN) . ""; $zjistigaranta=q("SELECT garanti.id_osoby idos2,jmeno,prijmeni,titpred,titza FROM osoby,garanti WHERE garanti.id_osoby=osoby.id_osoby AND NOT admin=1 AND garanti.id_sekce='" . $cissek . "' ORDER BY prijmeni,jmeno ASC"); $pocetgarantu=MySQL_Num_Rows($zjistigaranta); for ($z=0;$z<$pocetgarantu;$z++) { $garjm=sel(MySQL_Result($zjistigaranta,$z,'jmeno')); $garpr=sel(MySQL_Result($zjistigaranta,$z,'prijmeni')); $gartp=sel(MySQL_Result($zjistigaranta,$z,'titpred')); $gartz=sel(MySQL_Result($zjistigaranta,$z,'titza')); $idos=sel(MySQL_Result($zjistigaranta,$z,'idos2')); if ($z==0) $odd=""; else $odd="; "; echo "$odd " . cele_jmeno(11,$idos,$gartp,$garjm,$garpr,$gartz); } echo "" . a("?delete=" . $cissek,"") . "
\n"; } popis(cz_en('Vyberte odborné sekce, do kterých se chcete přihlásit.','Choose working session you want to participate in.')); form_start('formular','index.php','post',0); echo "\t\t\t\t" . cz_en('Přihláška do sekce','Working session registration') . ": " . nabidka('sekce'); $vysledek=q("SELECT cislo,kratkyC,kratkyE FROM sekce ORDER BY id_sekce ASC"); $pocet=MySQL_Num_Rows($vysledek); echo zaskrtnuto('0',$_POST['sekce'],cz_en('--- vyberte sekci ---','--- choose session ---')); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $xid=sel(MySQL_Result($vysledek,$i,'cislo')); $xshortCZ=sel(MySQL_Result($vysledek,$i,'kratkyC')); $xshortEN=sel(MySQL_Result($vysledek,$i,'kratkyE')); echo zaskrtnuto($xid,$_POST['sekce'],cz_en($xshortCZ,$xshortEN)); } echo nabidka_end(); input_hidden('odeslanasekce',1); odeslani(cz_en('Přihlásit do sekce','Choose session'),cz_en('Zrušit výběr','Cancel selection')); echo form_end(); } } echo "\t\t\t

" . cz_en('Příspěvky','Papers') . "

\n"; $zjistipocprisp=q("SELECT COUNT(*) pocet FROM prispevky WHERE autor='" . $UZIVATEL . "'"); $pocprisp=mysql_result($zjistipocprisp,0,'pocet'); if ($pocprisp==0) warning(cz_en('Není vložen žádný příspěvek.','')); else { echo "\t\t\t
\n"; popis(cz_en('Příspěvek můžete libovolně upravovat, dokud jej neodevzdáte. Teprve potom bude předán na oponenturu.','')); echo "\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t\n"; $jednotlive=q("SELECT id_prispevku,nazev1,nazev2,sekce FROM prispevky WHERE autor='" . $UZIVATEL . "'"); $pocjed=mysql_num_rows($jednotlive); for ($pp=0;$pp<$pocjed;$pp++) { $idprisp=sel(mysql_result($jednotlive,$pp,'id_prispevku')); $nazev1=sel(mysql_result($jednotlive,$pp,'nazev1')); $nazev2=sel(mysql_result($jednotlive,$pp,'nazev2')); $sekce=sel(mysql_result($jednotlive,$pp,'sekce')); $jesoub=q("SELECT LENGTH(soubor) delka FROM prispevky WHERE id_prispevku='" . $idprisp . "'"); $soubx=sel(mysql_result($jesoub,0,'delka')); $odevz=q("SELECT odevzdano FROM prispevky WHERE id_prispevku='" . $idprisp . "'"); $odevzdano=mysql_result($odevz,0,'odevzdano'); $jepos=q("SELECT COUNT(*) pocet FROM posudky WHERE prispevek='" . $idprisp . "'"); $existuje_posudek=mysql_result($jepos,0,'pocet'); $vlozopr=q("SELECT LENGTH(oprava) delka FROM prispevky WHERE id_prispevku='" . $idprisp . "'"); $delkaopr=mysql_result($vlozopr,0,'delka'); if ($delkaopr!=0) $odevzdana_oprava=true; else $odevzdana_oprava=false; $oprava=q("SELECT otazka10,otazka11 FROM posudky WHERE prispevek='" . $idprisp . "'"); $ot10=mysql_result($oprava,0,'otazka10'); $ot11=mysql_result($oprava,0,'otazka11'); if (!$ot10 && $ot11) $posudek_ok=false; else $posudek_ok=true; if ($odevzdano && (!$existuje_posudek || $posudek_ok || (!$posudek_ok && $odevzdana_oprava))) $stav=1; else $stav=0; $stavobr=""; echo "\t\t\t\t\n"; } echo "\t\t\t
" . cz_en('Stav','Statue') . "" . cz_en('Název příspěvku','Paper name') . "" . cz_en('Sekce','Session') . "" . cz_en('Soubor','File') . "" . cz_en('Odevzdat','Submit') . "" . cz_en('Posudek','Recension') . "" . cz_en('Správa','Administration') . "" . cz_en('Opravený příspěvek','Corrected paper') . "
" . $stavobr . "" . $nazev1; if ($nazev2!="") echo " / " . $nazev2; echo "" . $sekce . ""; if ($soubx!=0) echo a("prispevky/download.php?id=".$idprisp,""); echo ""; if (!$odevzdano && $soubx!=0) echo a("prispevky/prispevek.php?odevzdat=".$idprisp,""); echo ""; if ($existuje_posudek) echo a("prispevky/posudek.php?zobraz=".$idprisp,""); echo ""; echo a("prispevky/prispevek.php?zobraz=".$idprisp,""); if (!$odevzdano) { echo a("prispevky/prispevek.php?edit=".$idprisp,""); echo a("prispevky/prispevek.php?smazat=".$idprisp,""); } echo ""; if ($existuje_posudek) { $zjisti=q("SELECT date_format(od,'%Y') 1rok,date_format(od,'%c') 1mesic,date_format(od,'%e') 1den,date_format(do,'%Y') 2rok,date_format(do,'%c') 2mesic,date_format(do,'%e') 2den FROM s_terminy WHERE id_term=9"); $drok=sel(mysql_result($zjisti,0,'1rok')); $dmesic=sel(mysql_result($zjisti,0,'1mesic')); $dden=sel(mysql_result($zjisti,0,'1den')); $od=MkTime(0,0,0,$dmesic,$dden,$drok); $erok=sel(mysql_result($zjisti,0,'2rok')); $emesic=sel(mysql_result($zjisti,0,'2mesic')); $eden=sel(mysql_result($zjisti,0,'2den')); $do=MkTime(0,0,0,$emesic,$eden,$erok); $dnes=MkTime(0,0,0,Date("m"),Date("d"),Date("Y")); $dnu1=round(($dnes-$od)/86400); $dnu2=round(($do-$dnes)/86400); if ($dnu1<0 || $dnu2<0) $nelze_oprava=true; else $nelze_oprava=false; if (!$posudek_ok && !$nelze_oprava) { if ($odevzdana_oprava) echo a("prispevky/oprava.php?zobraz=".$idprisp,""); else echo a("prispevky/oprava.php?vloz=".$idprisp,""); } } echo "
\n"; } // kontrola termínu pro abstrakt a soubor $zjisti=q("SELECT date_format(od,'%Y') 1rok,date_format(od,'%c') 1mesic,date_format(od,'%e') 1den,date_format(do,'%Y') 2rok,date_format(do,'%c') 2mesic,date_format(do,'%e') 2den FROM s_terminy WHERE id_term=6"); $drok=sel(mysql_result($zjisti,0,'1rok')); $dmesic=sel(mysql_result($zjisti,0,'1mesic')); $dden=sel(mysql_result($zjisti,0,'1den')); $od=MkTime(0,0,0,$dmesic,$dden,$drok); $erok=sel(mysql_result($zjisti,0,'2rok')); $emesic=sel(mysql_result($zjisti,0,'2mesic')); $eden=sel(mysql_result($zjisti,0,'2den')); $do=MkTime(0,0,0,$emesic,$eden,$erok); $dnes=MkTime(0,0,0,Date("m"),Date("d"),Date("Y")); $dnu1=round(($dnes-$od)/86400); $dnu2=round(($do-$dnes)/86400); if ($dnu1<0 || $dnu2<0) $nelze_abstrakt=true; $zjisti=q("SELECT date_format(od,'%Y') 1rok,date_format(od,'%c') 1mesic,date_format(od,'%e') 1den,date_format(do,'%Y') 2rok,date_format(do,'%c') 2mesic,date_format(do,'%e') 2den FROM s_terminy WHERE id_term=7"); $drok=sel(mysql_result($zjisti,0,'1rok')); $dmesic=sel(mysql_result($zjisti,0,'1mesic')); $dden=sel(mysql_result($zjisti,0,'1den')); $od=MkTime(0,0,0,$dmesic,$dden,$drok); $erok=sel(mysql_result($zjisti,0,'2rok')); $emesic=sel(mysql_result($zjisti,0,'2mesic')); $eden=sel(mysql_result($zjisti,0,'2den')); $do=MkTime(0,0,0,$emesic,$eden,$erok); $dnes=MkTime(0,0,0,Date("m"),Date("d"),Date("Y")); $dnu1=round(($dnes-$od)/86400); $dnu2=round(($do-$dnes)/86400); if ($dnu1<0 || $dnu2<0) $nelze_soubor=true; if (!($nelze_abstrakt && $nelze_soubor)) { echo "\t\t\t\n"; } else warning(cz_en('V tuto chvíli nelze vkládat nové příspěvky.','You can not insert papers at this time.')); echo "\t\t\t
\n"; echo "\t\t\t

" . cz_en('Dostupné systémové aplikace','Available system applications') . "

\n"; if (maroli(1) || maroli(2) || maroli(3) || maroli(4) || maroli(5) || maroli(6) || maroli(7) || maroli(8) || maroli(9) || maroli(10)) echo "\t\t\t

" . cz_en('Výstupní sestavy','Output lists') . "

\n"; echo "\t\t\t\n"; if (maroli(1) || maroli(2) || maroli(3) || maroli(4) || maroli(9)) echo "\t\t\t

" . cz_en('Správa příspěvků','Papers administration') . "

\n"; echo "\t\t\t\n"; echo "\t\t\t

" . cz_en('Správa uživatelů','Users administration') . "

\n"; echo "\t\t\t\n"; if (maroli(1) || maroli(2) || maroli(3) || maroli(4) || maroli(5) || maroli(6)) echo "\t\t\t

" . cz_en('Správa konference','Conference administration') . "

\n"; echo "\t\t\t\n"; footer(); ?>