20. 3. 2018 | 22:00

Termíny

Konání konference:
12. 9. 2017—13. 9. 2017

Registrace účastníků do systému:
20. 3. 2017—4. 9. 2017

Přihlašování na konferenci:
20. 3. 2017—4. 9. 2017

Možnost úpravy dat uživatelem:
20. 3. 2017—4. 9. 2017

Odhlašování z konference:
20. 3. 2017—22. 8. 2017

Vložení abstraktu:
20. 3. 2017—4. 8. 2017

Vložení souboru s kompletním příspěvkem:
20. 3. 2017—4. 8. 2017

Vložení oponentského posudku:
15. 6. 2017—4. 8. 2017

Vložení oprav dle požadavků oponenta (je-li vyžadována):
15. 6. 2017—10. 8. 2017

Úhrada konferenčního poplatku:
31. 8. 2017