" . cz_en('Termíny','Terms') . "\n"; if (angl()) $dotaz=q("SELECT date_format(od,'%M %e, %Y') od, date_format(do,'%M %e, %Y') do, popisC, popisE FROM s_terminy ORDER BY id_term ASC"); else $dotaz=q("SELECT date_format(od,'%e. %c. %Y') od, date_format(do,'%e. %c. %Y') do, popisC, popisE FROM s_terminy ORDER BY id_term ASC"); $pocet=mysql_num_rows($dotaz); for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { switch ($i) { case 0: $druh=cz_en('Konání konference','Conference'); break; case 1: $druh=cz_en('Registrace účastníků do systému','User registration'); break; case 2: $druh=cz_en('Přihlašování na konferenci','Enrolling to the conference'); break; case 3: $druh=cz_en('Možnost úpravy dat uživatelem','Possibility to modify data'); break; case 4: $druh=cz_en('Odhlašování z konference','Cancelling participation'); break; case 5: $druh=cz_en('Vložení abstraktu','Abstract submission'); break; case 6: $druh=cz_en('Vložení souboru s kompletním příspěvkem','Whole paper submission'); break; case 7: $druh=cz_en('Vložení oponentského posudku','Review submission'); break; case 8: $druh=cz_en('Vložení oprav dle požadavků oponenta (je-li vyžadována)','Corrected paper submission (if necessary)'); break; case 9: $druh=cz_en('Úhrada konferenčního poplatku','Conference fee payment'); break; } $od=sel(mysql_result($dotaz,$i,'od')); $do=sel(mysql_result($dotaz,$i,'do')); $popisC=sel(mysql_result($dotaz,$i,'popisC')); $popisE=sel(mysql_result($dotaz,$i,'popisE')); echo "\t\t\t

" . $druh . ":
"; if ($i!=9) echo $od . "—"; echo $do; if (!Empty($popisC)||!Empty($popisE)) echo "
" . cz_en($popisC,$popisE); echo "

\n"; } footer(); ?>