12. 8. 2020 | 12:07

Kontaktní adresa

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 5, 613 00 Brno
Tel.: +420 545 13 52 25
E-mail: simane@mendelu.cz