27. 1. 2021 | 22:45

Seznam přihlášených účastníků

Aplikace slouží k výpisu přihlášených účastníků konference.
Čís.Celé jménoIDOrganizaceSekcePoslední úprava
1.Adamec Petr, Mgr. , Ph.D. 46Mendelova univerzita v Brně25. 6. 2018 18:47:03
2.Šafránek Petr, Ing.40Vysoká škola ekonomická v Praze223. 6. 2018 17:54:11
3.Šeben Zaťková Tímea, PaedDr. , PhD. 14Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre29. 5. 2018 12:35:23
4.Šebenová Silvia, PaedDr., PhD.58Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre6. 7. 2018 11:22:28
5.Šimáně Michal, Mgr. et Mgr., Ph.D.2Mendelova univerzita v Brně29. 5. 2018 10:46:04
6.Škrabal Milan, PaedDr.48České vysoké učení technické v Praze328. 6. 2018 14:59:08
7.Štěpánková Lenka, Mgr. 29Institut celoživotního vzdělávání512. 6. 2018 10:53:11
8.Švamberk Šauerová Markéta, doc. PhDr. , Ph.D. 54Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA24. 7. 2018 11:35:52
9.Čaplinska Aina, Dr.59Daugavpils University38. 7. 2018 17:34:06
10.Bačová Darina, PaedDr. 70Metodicko-pedagogické centrum Bratislava314. 7. 2018 19:52:11
11.Bříza Kamil, RNDr. 66Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady110. 7. 2018 23:43:08
12.Belková Vlasta, doc. PaedDr. , PhD. 60Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica29. 7. 2018 11:03:53
13.Bendová Alena, Mgr. , Ph.D. 42Mendelova univerzita v Brně225. 6. 2018 09:16:38
14.Benková Mária, Mgr. , PhD. 47Technická univerzita Košice326. 6. 2018 16:10:40
15.Brandstätter Martin, Bc., DiS.7Mendelova univerzita v Brně35. 4. 2018 11:01:44
16.Brožovičová Klára, Mgr. Mgr. , Ph.D. 9Mendelova univerzita v Brně324. 4. 2018 14:55:42
17.Bruncková Miroslava, PhDr., PhD.73Prešovská univerzita v Prešove118. 7. 2018 11:31:14
18.Brzáková Lucie, Ing. 37ProEduca z.s.422. 6. 2018 08:46:51
19.Cibulka Roman, Mgr., MBA28Univerzita Hradec Králové112. 6. 2018 06:12:40
20.Cupal Martin, Ing. Ing., Ph.D.86Mendelova univerzita v Brně310. 9. 2018 11:54:27
21.Danielová Lenka, Ing., Ph.D.3Mendelova univerzita v Brně9. 5. 2018 16:06:43
22.Dokoupilová Lucie, Mgr. , Ph.D. , MBA 82Filozofická fakulta Ostravské univerzity26. 8. 2018 10:58:43
23.Frýbová Uličná Štěpánka, Ing., Ph.D.25České vysoké učení technické v Praze329. 5. 2018 15:53:28
24.Fuchsová Katarína, PhDr. Mgr., PhD.72Prešovská univerzita v Prešove115. 7. 2018 21:36:07
25.Hašková Barbora, Ing. Bc. 79Masarykova univerzita415. 8. 2018 11:50:48
26.Haláková Zuzana, doc. PaedDr. RNDr. , PhD. 16Univerzita Komenského v Bratislave215. 5. 2018 15:18:58
27.Horáčková Marie, Ing. , Ph.D. 38Mendelova univerzita v Brně222. 6. 2018 13:03:26
28.Hrmo Roman, doc. Mgr. Ing. , PhD. , MBA 76Vysoká škola DTI31. 7. 2018 12:52:10
29.Ištvan Imrich, Mgr. , PhD. 50Prešovská univerzita v Prešove12. 7. 2018 07:38:11
30.Janderková Dita, Mgr. , Ph.D. 17Mendelova univerzita v Brně222. 5. 2018 15:50:39
31.Jeřábková Michaela, Mgr. Ing.68Univerzita Karlova v Praze114. 7. 2018 00:50:41
32.Kachlík Petr, doc. MUDr., Ph.D.11Masarykova univerzita13. 5. 2018 12:23:26
33.Kalná Svatava, Mgr. 80Masarykova univerzita315. 8. 2018 11:49:31
34.Kamanová Lenka, Mgr. Mgr. , Ph.D. 18Mendelova univerzita v Brně422. 5. 2018 18:14:04
35.Klusoňová Marie, PhDr.78Statutární město Brno-Magistrát města Brna13. 8. 2018 15:07:58
36.Kollárová Dana, doc. PaedDr., PhD.71Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre314. 7. 2018 20:41:27
37.Kozárová Nina, PaedDr. 12Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre19. 5. 2018 09:37:05
38.Krejčí Alena, Mgr., DiS.4Mendelova univerzita v Brně11. 4. 2018 08:37:46
39.Krištofiaková Lucia, Ing. , PhD. 77Vysoká škola DTI31. 7. 2018 18:50:27
40.Kročilová Dana41Mendelova univerzita v Brně24. 6. 2018 22:06:42
41.Krutská Dagmar, Ing.63Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední­ odborná škola, Praha 2, Resslova 8110. 7. 2018 13:00:51
42.Kvasková Lucia, Mgr. 69Mendelova univerzita v Brně514. 7. 2018 14:08:33
43.Lindr Jaroslav, RNDr. Mgr. Ing., Ph.D.8Vysoké učení technické v Brně225. 4. 2018 11:34:49
44.Majcík Martin, Mgr. 31Jihomoravský kraj14. 6. 2018 11:33:29
45.Marková Jana, RNDr.65Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace110. 7. 2018 20:54:47
46.Moravcová Šárka, Ing. 27Mendelova univerzita v Brně311. 6. 2018 14:07:43
47.Myšková Renáta, doc. Ing., Ph.D.32Univerzita Pardubice218. 6. 2018 14:03:45
48.Nagy Tibor, PaedDr. , Ph.D. 26Univerzita Komenského v Bratislave24. 6. 2018 13:47:17
49.Nagyová Soňa, RNDr. , Ph.D. 33Univerzita Komenského v Bratislave218. 6. 2018 10:23:40
50.Němec Zbyněk, PhDr. , Ph.D. 51Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta32. 7. 2018 09:12:03
51.Nesiba Jiří, PhDr. , Ph.D. 10Newton College a.s.27. 4. 2018 11:14:23
52.Neuwirthová Magda, Ing. , Ph.D. 64Univerzita Jana Amose Komenského Praha310. 7. 2018 15:59:51
53.Novotná Jiřina, PhDr. 74Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků430. 7. 2018 13:03:01
54.Novotná Veronika, Mgr. Bc.67Univerzita Karlova v Praze116. 8. 2018 09:37:31
55.Osvaldová Zuzana, PhDr. , PhD. 55Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica13. 7. 2018 10:33:48
56.Petríková Daniela, Ing. , PhD. 56Technická univerzita Košice33. 7. 2018 20:20:24
57.Petrová Gabriela, prof. PhDr. , CSc. 13Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre19. 5. 2018 09:44:02
58.Poláková Eva, prof. PaedDr., PhD.24Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica128. 5. 2018 17:24:40
59.Pupíková Eva, PaedDr.53Metodicko-pedagogické centrum Bratislava32. 7. 2018 14:11:19
60.Radváková Věra, PhDr., Ph.D.39Vysoká škola ekonomická v Praze223. 6. 2018 17:38:38
61.Saleniece Irena, prof. Dr.20Daugavpils University23. 5. 2018 12:47:38
62.Schmied Josef, DiS. 36Mendelova univerzita v Brně21. 6. 2018 11:11:55
63.Semrád Jiří, doc. PhDr., CSc.49České vysoké učení technické v Praze328. 6. 2018 15:56:33
64.Smolík Josef, PhDr., Ph.D. , MBA21Mendelova univerzita v Brně223. 5. 2018 14:56:10
65.Steidl Jiří, Mgr., MBA81Správa vojenského školství3, 420. 8. 2018 15:12:03
66.Strádalová Hana, Mgr. 30Mendelova univerzita v Brně14. 6. 2018 07:29:48
67.Svoboda Petr, Ing., Ph.D., ING.PAED.IGIP5České vysoké učení technické v Praze1, 34. 4. 2018 17:07:59
68.Trojan Václav, PhDr. , Ph.D. 62Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta10. 7. 2018 09:42:12
69.Urbánková Iva, Bc.35Mendelova univerzita v Brně221. 6. 2018 10:21:45
70.Urbánková Martina, Ing. 34Mendelova univerzita v Brně18. 6. 2018 16:01:21
71.Vávrová Eva, doc. Ing. , Ph.D. 84Mendelova univerzita v Brně30. 8. 2018 11:21:36
72.Vendel Štefan, doc. PhDr., CSc.52Prešovská univerzita v Prešove22. 7. 2018 10:57:02
73.Vychopňová Tereza, Mgr. Mgr. 45Institut celoživotního vzdělávání25. 6. 2018 13:18:54
74.Zach Martin, Ing., Ph.D.85Mendelova univerzita v Brně310. 9. 2018 11:53:55
75.Zólyomiová Patrícia, PhDr. , PhD. 61Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica29. 7. 2018 15:19:17
76.Zounek Jiří, doc. Mgr., Ph.D.19Masarykova univerzita23. 5. 2018 12:41:07