" . cz_en('Seznam přihlášených účastníků','List of participants') . "\n"; popis(cz_en('Aplikace slouží k výpisu přihlášených účastníků konference.','Application provides list of conference participants.')); $sestava=q("SELECT osoby.id_osoby idos,jmeno,prijmeni,titpred,titza,skola,osoby.adresa adr,telefon,aktivni,date_format(uprava,'%e. %c. %Y %H:%i:%S') uprava,ucast,ubytovani,platba,date_format(zaplaceno,'%e. %c. %Y') zaplaceno,pozadavky FROM osoby,pracoviste,prihlasky WHERE osoby.id_prac=pracoviste.id_prac AND osoby.id_osoby=prihlasky.id_osoby AND aktivni=1 ORDER BY prijmeni,jmeno ASC"); echo mysql_error(); $pocet=mysql_num_rows($sestava); if ($pocet==0) echo "\t\t\t

" . cz_en('Nejsou přihlášeni žádní účastníci.','No results found.') . "

\n"; else { echo "\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\t"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "\n"; for ($i=0;$i<$pocet;$i++) { $idos=sel(mysql_result($sestava,$i,'idos')); $jmeno=sel(mysql_result($sestava,$i,'jmeno')); $prijmeni=sel(mysql_result($sestava,$i,'prijmeni')); $titpred=sel(mysql_result($sestava,$i,'titpred')); $titza=sel(mysql_result($sestava,$i,'titza')); $organizace=sel(mysql_result($sestava,$i,'skola')); $uprava=sel(mysql_result($sestava,$i,'uprava')); $pomsekce=q("SELECT id_sekce FROM p_osoby_sekce WHERE id_osoby=" . $idos . " ORDER BY id_sekce ASC"); $pompocet=MySQL_Num_Rows($pomsekce); for ($j=0;$j<$pompocet;$j++) { $dalsi=sel(MySQL_Result($pomsekce,$j,'id_sekce')); if ($j==0) $sekce=$dalsi; else $sekce.=", $dalsi"; } $radek=$i+1; echo "\t\t\t\t"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "\n"; $sekce=''; } echo "\t\t\t
" . cz_en('Čís.','No.') . "" . cz_en('Celé jméno','Name') . "" . cz_en('ID','ID') . "" . cz_en('Organizace','Organization') . "" . cz_en('Sekce','Sessions') . "" . cz_en('Poslední úprava','Last update') . "
" . $radek . "." . cele_jmeno(2,$idos,$titpred,$jmeno,$prijmeni,$titza) . "" . $idos . "" . $organizace . "" . $sekce . "" . $uprava . "
\n"; } footer(); ?>