16. 12. 2017 | 02:09

Úvodní stránka

Počet přihlášených účastníků: 80

Počet dnů do začátku konference: 0

Aktuální informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2017.

Konference se koná ve dnech 12. 9. – 13. 9. 2017 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Záštitu nad konferencí poskytl hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Záštitu nad konferencí převzal rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Termín pro přihlašování na konferenci s aktivní účastí a vkládání příspěvků byl prodloužen do 31. 7. 2017

Mediální partner konference