27. 11. 2015 | 19:59

Úvodní stránka

Počet přihlášených účastníků: 132

Počet dnů do začátku konference: 0

Aktuální informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2015.

Místem konání konference je již tradičně Kongresové centrum Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Cílem 7. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 je zhodnotit stav zajišťování a hodnocení kvality ve vzdělávání a diskutovat nad možnostmi jejího zvyšování v podmínkách ČR a EU.

Pozornost bude věnována tématům z problematiky hodnocení a zvyšování kvality ve vzdělávání žáků středních škol, pedagogických a akademických pracovníků, dalšího a seniorského vzdělávání.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti, zabývající se předmětnou problematikou.

Aktivní účast je možná formou ústní prezentace nebo formou posteru.

Termín pro pro přihlašování na konferenci s aktivní účastí byl prodloužen do 13. 7. 2015.

Záštitu nad konferencí převzal rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek

V rámci doprovodného programu konference navštívíte Starou huť u Adamova.

Mediální partner konference