21. 12. 2014 | 20:21

Úvodní stránka

Počet přihlášených účastníků: 105

Počet dnů do začátku konference: 0

Aktuální informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2014, která se koná ve dnech 16. 9. – 17. 9. 2014.

Místem konání konference je již tradičně Kongresové centrum Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Cílem 6. ročníku konference ICOLLE je zhodnotit nové možnosti rozvoje profesních kompetencí v prostředí středních a vysokých škol a diskutovat perspektivní trendy moderního pojetí vzdělávání.

Na konferenci bude věnována pozornost zejména tématům z problematiky vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Aktivní účast na konferenci je možná formou ústní prezentace nebo formou posteru.

Záštitu nad konferencí převzal rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Záštitu nad konferencí převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA. a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Termín pro přihlašování na konferenci s aktivní účastí a odevzdání příspěvků byl prodloužen do 15.7.2014.

Mediální partner konference