19. 4. 2014 | 01:16

Úvodní stránka

Počet přihlášených účastníků: 19

Počet dnů do začátku konference: 150

Aktuální informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2014, která se koná ve dnech 16. 9. – 17. 9. 2014.

Místem konání konference je již tradičně Kongresové centrum Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Cílem 6. ročníku konference ICOLLE je zhodnotit nové možnosti rozvoje profesních kompetencí v prostředí středních a vysokých škol a diskutovat perspektivní trendy moderního pojetí vzdělávání.

Na konferenci bude věnována pozornost zejména tématům z problematiky vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Aktivní účast na konferenci je možná formou ústní prezentace nebo formou posteru.

Mediální partner konference