19. 2. 2020 | 08:31

Úvodní stránka

Počet přihlášených účastníků: 59

Počet dnů do začátku konference: 0

Aktuální informace

Vážení členové AU3V ČR,

dovolte, abychom Vás informovali o záměru Asociace univerzit třetího věku České republiky uspořádat dne 11. 9. 2014 odbornou konferenci k současné prioritě Asociace a tou je kvalita vzdělávání seniorů.
Konference s názvem Zajištění kvality seniorského vzdělávání formou Univerzit třetího věku se uskuteční v hotelu Vivaldi v Rančířově u Jihlavy v návaznosti na tuto Konferenci proběhne Valné shromáždění AU3V ČR.

Záštitu nad konferencí převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA.

Zaměření konference

Cílem konference AU3V ČR bude projednání a schválení dokumentu k zajištění kvality vzdělávání starších dospělých formou Univerzit třetího věku.

Organizace

Organizační výbor

Lenka Shromáždilová
Ing. Božena Mannová, Ph.D.

Programový výbor

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.

Každý člen AU3V ČR vyšle na konferenci AU3V 11. 9. 2014 a na Valné shromáždění AU3V 12. 9. 2014 svého delegáta.
Očekává se účast členů Asociace vždy v zastoupení minimálně jednoho odborného garanta U3V a jednoho organizačního pracovníka.
Pokud pro obě zastoupení bude jmenována jedna osoba, bylo by vhodné, aby to byl akademický pracovník.

Plénum

Se svými příspěvky vystoupí: